Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Рад психолога

Посао психолога у ШОСО „1. Новембар“ се не разликује много од послова психолога у другим основним и средњим школама. Психолог учествује у пословима планирања, програмирања и вредновања рада школе. Сарађује са наставницима , прати и подстиче развој ученика .Сарађује са другим васпитно-образовним установама, установама социјалне заштите, интерресорном комисијом, и другим институцијама које имају утицаја на школу и васпитнообразовни процес.

Психолог је, обично , прва особа са којом се родитељи и дете сусрећу приликом доласка у школу.

Ако је први разговор довољно отворен, информативан и подржавајући, он је добра основа за каснију сарадњу.

Међусобно поверење је процес , а за нас је важно да нам поверују одмах, да верују у нашу стручност, способност да створимо потребне услове да заштитимо потребе, ојачамо потенцијале и обезбедимо континуиран развој детета.

Посао психолога је да помогне родитељу да разуме проблеме свог детета, да их прихвати, прилагоди очекивања, поправи слику о себи и детету, ослободи се заблуда и погрешних представа о развојним сметњама и да стално подржава и подстиче дете.

psiholog