logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Ненаставно особље

Редни број

Име и презиме

Назив радног места

1.

Милорад Ђондрић

Директор школе у посебним условима

2.

Љиљана Марић

Помоћник директора школе у посебним условима

3.

Ирена Пајовић

Медицински техничар неговатељ у посебним условима

4.

Драгана Милошевић

Медицински техничар неговатељ у посебним условима

5.

Марина Ћендић

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова у посебним условима

6.

Зоран Оцокољић

Секретар школе у посебним условима

7.

Драган Јовановић

Домар/мајстор одржавања у посебним условима

8.

Гордана Главоњић

Сервирка у посебним условима

9.

Вера Ковачевић

Чистачица у посебним условима

10.

Соња Костић

Чистачица у посебним условима

11.

Љиљана Јовановић

Чистачица у посебним условима

12.

Драгица Бјелић

Чистачица у посебним условима