logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Тимови у школи

САСТАВ И РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ

 

Стручни органи и тимови школе

Руководиоци стручних органа и чланови

Стручно веће млађих разреда

Александар Николић

(одељенске старешине млађих разреда)

Стручно веће старијих разреда

Ивана Митровић

(одељенске старешине старијих разреда)

Стручно веће средњег образовања

Драган Луковић

(одељенске старешине у средњем образовању)

Стручно веће ППП и продуженог боравка

Биљана Ирижанин

(васпитачи у групама продуженог боравка )

Стручни актив за развојно планирање

 

Љиљана Марић, Милорад Ђондрић, Вера Курћубић,

Наташа Пауновић, Драган Луковић, Ивана Игњатовић/  

представник Школског одбора, Лидија Мојсиловић/

представник Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма

 

Александар Николић, Милорад Ђондрић, Ивана Митровић,

Данијела Ђикић, Биљана Ирижанин, Анкица Радуловић,

Весна Николић

Стручни тим за инклузивно образовање

 

Милунка Маслаћ, Вера Курћубић, Александар Николић,

Бранка Јаћимовић, Ана Маринковић

Стручни тим за самовредновање

 

Етос

Подршка ученицима

Светлана Симовић , Вања Радовановић, Милош Мачар,

Весна Чегањац,Душанка Бишевац, Србо Ристановић,

Сандра Словић, Кристина Папић, Немања Лазовић,

Вера Курћубић, Марко Ђорђевић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Љиљана Марић, Зоран Оцокољић, Бранка Јаћимовић,

Ирена Пајовић и Милош Солдатовић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

 

Наташа Пауновић, Вања Радовановић, Вера Курћубић,

Кристина Папић, Весна Николић

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

 

Милорад Ђондрић/директор, Љиљана Марић/психолог,

Ивана Митровић/дефектолог,Биљана Ирижанин/дефектолог,

Никола Мартаћ/ ученички парламент,БранкаТерзић /родитељ,

Рада Каранац/представник ШУ

Тим за професионалну оријентацију

 

ДраганЛуковић, Љиљана Марић, Анђела Марковић,

СрбоРистановић