logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Тимови у школи

У школи су школске 2019/2020. године направљени следећи тимови:

 • Стручно веће млађих разреда
 • Стручно веће старијих разреда
 • Стручно веће средњег образовања
 • Стручно веће ППП и продуженог боравка
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Стручни тим за инклузивно образовање
 • Стручни тим за самовредновање
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тим за професионалну оријентацију
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Стручно веће млађих разреда:

1. Александар Николић
2. Милунка Маслаћ
3. Наташа Пауновић
4. Данијела Ђикић
5. Анкица Перовић

Стручно веће старијих разреда:

1. Ивана Митровић
2. Душанка Бишевац
3. Вања Радовановић
4. Вера Курћубић
5. Србо Ристановић
6. Анђела Марковић

Стручно веће средњег образовања:

1. Драган Луковић
2. Весна Николић
3. Милош Мачар

Стручно веће ППП и продуженог боравка:

1. Биљана Ирижанин
2. Ивана Крупниковић
3. Кристина Гојковић
4. Марко Ђорђевић

Стручни актив за развојно планирање:

1. Љиљана Марић
2. Милорад Ђондрић
3. Вера Курћубић
4. Наташа Пауновић
5. Драган Луковић
6. Ивана Игњатовић – представник Школског одбора
7. Лидија Мојсиловић –представник Савета родитеља

Стручни актив за развој школског програма:

1. Милорад Ђондрић
2. Александар Николић
3. Ивана Митровић
4. Данијела Ђикић
5. Биљана Ирижанин
6. Анкица Перовић
7. Весна Николић

Стручни тим за инклузивно образовање:

1. Милунка Маслаћ
2. Вера Курћубић
3. Александар Николић
4. Бранка Јаћимовић
5. Ана Богдановић

Стручни тим за самовредновање:

1. Светлана Симовић
2. Вања Радовановић
3. Милош Мачар
4. Весна Чегањац
5. Душанка Бишевац
6. Србо Ристановић
7. Сандра Словић
8. Кристина Папић
9. Немања Лазовић
10. Вера Курћубић
11. Марко Ђорђевић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

1. Љиљана Марић
2. Зоран Оцокољић
3. Бранка Јаћимовић
4. Ирена Пајовић
5. Милош Солдатовић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

1. Наташа Пауновић
2. Вања Радовановић
3. Вера Курћубић
4. Кристина Папић
5. Весна Николић

Тим за професионалну оријентацију:

1. Драган Луковић
2. Љиљана Марић
3. Анђела Марковић
4. Србо Ристановић

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе:

1. Милорад Ђондрић
2. Љиљана Марић
3. Ивана Митровић
4. Биљана Ирижанин
5. Никола Мартаћ – ученик трећег разреда средње школе
6. Бранка Терзић – родитељ
7. Рада Каранац – представник ШУ