logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

План и програм рада персоналних асистената

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање подршке кориснику услуге у одржавању и унапређивању квалитета  живота ученика  кроз одржавање што већег степена самосталног живота  уз активно учествовање у заједници. Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је кориснику неопходна за задовољавање основних, личних и друштвених потреба које корисник физички није у стању да задовољи без помоћи која је истовремено лична и практична. Услуга персоналне асистенције корисницима пружа могућност избора активности које би им иначе биле недоступне. Ово је интензивна услуга која се пружа унутар и изван куће корисника  ( у овом случају школе)  у трајању које је договорено са корисником услуге.

Активности које обезбеђује персонални асистент

Активности које може обухватити недељни план рада персоналног асистента:

  • лична хигијена (прање руку и коришћење тоалета)
  • облачење
  • помоћ у храњењу
  • подизање, премештање (трансфер) и помоћ при обављању основних дневних активности
  • писање и комуникацијa
  • помоћ при кретању унутар школе
  • помоћ при коришћењу јавног и/или специјализованог превоза
  • помоћ у приступању терапеутским и здравственим услугама (одлазак код логопеда, сометопеда и психолога)
  • помоћ при социјалним контактима
  • помоћ при обављању различитих радних активности у току наставног процеса

Школи је тренутно на располагању 5 персоналних асистената које су ученици добили на основу решења Интерресорне комисије.