logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Јавни радови-НСЗ

Већ трећу годину за редом НСЗ - филијала Чачак  финансира наш пројекат „Запослимо бивше ученике“

Овај јавни рад првенствено се односи на уређење и побољшање услова боравка ученика и других корисника у специјалној школи и школском окружењу   пре свега школском дворишту као и на бригу о  хигијени кухиње , трпезарије и мокрих чворова.

Друштвени интерес јавног рада јесте запошљавање теже запошљивих лица, у овом случају –особа са посебним потребама које су завршиле школу за децу са сметњама у развоју у нашем граду. Већина ових особа потиче из социјално депривираних породица или су корисници социјалне помоћи. Поред економске користи коју ће они на овај начин остварити , њихово запошљавање ће утицати и на њихову социјализацију и рехабилитацију  као и на подизање њиховог самопоуздања и сигурности.

Њихова радна укљученост   утицаће и на повећање сензибилитета шире друштвене заједнице за проблеме особа са сметњама у развоју.

Значај за локалну заједницу огледао се у подизању нивоа бриге о особама из маргинализованих група као и у ефектима који се добију самим спровођењем јавног рада у установи која треба да буде огледало локалне самоуправе.

У току свог ангажовања ученици/запослени , обављали су следеће послове :  

 • Oдржавање школског дворишта које је површине 2 хектара ( кошење траве и одржавање парка).
 • Одржавање школског објекта (кречење, текуће одржавање , ситне поправке, курирски послови)
 • Опремање намештајем  (Монтирање Монтесори кабинета)
 • Сађење цвећа- израда цветних стаза од уласка у школско двориште до зграде школе
 • Помоћ у отклањању једноставнијих оштећења и кварова
 • Помоћ у столарским радовима
 • Изградња летње еко учионице у дворишту
 • Одржавање хигијене у просторијама школе и школском дворишту
 • Прање , пеглање и паковање спортске опреме за такмичења ученика
 • Помоћ у кухињи око припреме и сервирања оброка као и прања и дезинфекције посуђа
 • Остали послови одржавања