logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Школски документи

СТАТУТИ

Статут школе

ПЛАНОВИ

Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину 

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јевних набавки за 2020. годину  Документ 1   Документ 2                                                                                                                                                                           

ИЗВЕШТАЈИ

Годишњи извештај о раду школе за школску 2014/2015. годину

ЗАВРШНИ РАЧУНИ

Завршни рачун за 2018. годину

Завршни рачун за 2019. годину

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступању заштите и безбедности ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правила понашања у школи

ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора