logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

О школи

skola2Школа за основно и средње образовање “ 1. новембар” у Чачку представља образовно васпитну установу са седиштем у Чачку, улица Булевар Вука Караџића бр. 9, телефон 332-901 и 332-902.

Као основна школа формирана је одлуком Скупштине општине Чачак,бр. 06-91/74/01 од 10.07.1974. године за децу и омладину лако ментално ометену у развоју, чији су ментални, телесни,емоционални и социјални развој, рашћење и сазревање, ометени тако да им је потребно обезбедити образовно-васпитни рад, по посебним наставним плановима , програмима и методима рада, посебно школована педагошки кадар, специјална наставна средства васпитно-образовног рада, као и школску и техничку опрему, која одговара психофизичким способностима, могућностима и потребама учења и даљег сазревања и развоја ове деце и омладине.

На основу одлуке Владе Републике Србије, ( Сл. гласник РС бр. 24/97) и Решењем  Министарства просвете број 022-05-00114/98-03 од школске 1997/1998.године постаје Школа за основно и средње образовање “1. новембар” у Чачку, и тиме школа проширује своју делатност, те поред основног образовања бави се и једногодишњим оспособљавањем за рад ученика лако ментално ометених у развоју.

Од школске 1999/2000. године  школа је верификована за остваривање наставног плана средњег двогодишњег образовања и васпитања ученика лако ментално ометених у развоју, за подручје рада : машинство и обрада метала-образовни профил бравар, хемија, неметали, графичарство образовни профил графички манипулант и помоћник књиговезачке дораде , текстилство и кожарство –образовни профил конфекцијски шивач..

Школа покрива територију целе општине Чачак,општину Лучани у којој има једно издвојено одељење при ОШ “Милан Благојевић” у Лучанима које је у саставу  ове школе, а покрива и део општине Горњи Милановац (наменски је грађена за ове три општине, у чему је било и учешће  Републике Србије), а прима и ученике из општине Ивањица, која гравитира чачанској општини.

Настава у овој школи организована је као разредна ( у млађим разредима) и као разредно –предметна ( у старијим разредима и средњем образовању) и то у једној смени.

Школска  зграда је изграђена 1976.године и прилагођена је нормативима за специјалне школе (учионице су по 30 метара квадратних,недостаје фискултурна сала) и задовољава потребама и намени.

Школско двориште је ограђено и његова површина је 1000 м2, од чега је површина од 300 м2 поплочана, поред тога поседује и кошаркашко игралиште а остали део је под зеленом површином.

Квалитет учионичког простора рађен је према нормативима и стандардима за специјално школство,те према томе задовољава све намене,осим за наставу физичког васпитања.