logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Да се представимо

image002Наша школа смештена је у Булевару Вука Карaџића, ушушкана између вртића и околних стамбених зграда.

У неким претходним временима, окренута васпитању и образовању деце лако ментално ометене у развоју (основном и средњошколском ), са мањом, специфичном групом корисника, не одударајући ни  по чему од свог комшилука, сем ако се циљано не упутите њој, прошли бисте поред ње и не знајући чиме се она бави.

Са окретањем шире заједнице ка инклузивном образовању, укључивањем деце са посебним потребама у редовне образовне токове, ми смо застали, добро сагледали ситуацију, и отворили се за нове начине размишљања, и проналажење нашег места у новонасталој ситуацији. Наша некадашња циљна група корисника, делимично се окренула школовању у редовном образовном систему, а нама су пристигли корисници  са све специфичнијим, вишеструким сметњама у развоју.

Ослушкујући потребе заједнице за новом улогом наше школе у овом процесу, ми смо уочили наше место у заједници, не само као васпитно-образовне установе, већ, и као комплексног ресурсног центра, који повезује рану интервенцију и третман, предшколско и школско васпитање и образовање, смештај особа са различитим врстама ометености, као и превасходно, пружање свих врста подршке и помоћи, свима који су у инклузивном процесу.

Оно што нас заиста издваја од осталих школа у околини и на шта смо заиста поносни, јесте набавка асистивне технологије а затим и обука свих наставника за њену примену и рад и задовољство наших корисника, који неке од ових помагала користе самостално, а неке уз нашу помоћ. Водили смо рачуна да асистивна технологија, коју смо набавили буде погодна за децу са сложеним сметњама. Деца са АДХД, аутистичним спектром, са поремећајем пажње, или без поремећаја пажње, могу путем алтернативних начина комуникације, уз ову асистивну технологију да развију нове и унапреде постојеће начине комуникације и учења. За децу са моторичким сметњама, а и аутистични спектар, користе се рачунарски системи, прилагођени њима (touch screen-монитор, увећане тастатуре у боји...), као и поједини елементи сензорне собе, који су распоређени по кабинетима и учионицама.

Oд  школске 2009/2010.  године, радом наших тимова, код нас и ван наше установе, различитим облицима наших активности одржано је 2500  часова додатне подршке.

Деца су најчешће била на дефектолоским третманима, логопедским вежбама, психомоторним вежбама, и психолошком саветовању, али су била укључена и у друге активности. Најчешћи разлози доласка су били АДХД-синдром, аутистични спектар, различите логопатије, као и тешкоће у савладавању школског градива и други. Редовно похађање предложених третмана, радост на лицу наше деце и задовољство и сарадљивост родитеља, показатељ су нам да смо се у својој улози добро показали.

Успостављена је и  квалитетнија сарадња са локалном заједницом, са свим њеним службама које директно и индиректно раде са децом, а нарочито  разумевање и сарадњу имамо са интерресорном комисијом. Потписали смо велики број протокола о сарадњи са школама из редовног система.