logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Подршка школама

План и програм додатне подршке ученицима редовних школа

На основу члана 27. Став 3 Закона о основама система образовања и васпитања , „Сл. Гл. РС „ бр. 72/09 , 52/11и 55/13  школа за образовање ученика са сметњама у развоју може да пружа додатну подршку у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, другој школи и породици доноси план и програм подршке.

Инклузивно образовање се заснива на концепту квалитетног образовања за све и пружања јединствених могућности на свим нивоима образовног система. Инструмент остваривања инкулузивног образовања је индивидуали образовни план (ИОП), који садржи профил детета, процену потребне подршке и план активности. Програм инклузивног образовања је намењен деци и родитељима из осетљивих група, свој осталој  деци (и њиховим родитељима), наставницима и школи и друштву у целини.

Потреба  за опсервацијом  и дијагностиком  деце са сметњама у развоју  и индивидуалним  и групним  третманима  деце довела је до успостављања  успешних механизама сарадње школе са осталим образовним установама.

Формирана 4 мобилна тима  који  врше опсервацију, дефектолошку дијагностику и индивидуалну подршку деци из редовног система. У сваком тиму је дефектолог-олигофренолог, логопед и реедукатор.Координацију  између мобилних тимова  за подршку и  Инклузивних тимова из редовних  школа врши Стручни тим за инклузивно образовање. Овакав систем рада показао се  врло практичним и ефикасним  тако да тренутно 16 ученика из редовног система добија континуирану подршку школе.