logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Основно образовање

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна и разредно-предметна. Циљ васпитно-образовног рада у реализцији програмских садржаја је  да ученицима омогући свестран и свеобухватан развој, стицање неопходних знања и вештина у познавању објективне стварности и разумевању друштвених односа и промена, као и стварање услова за срећно и здраво детињство.

Настава се додатно прилагођава потребама ученика, односно индивидуализује израдом индивидуалних образовних програма.

Избор садржаја, одређивање обима и екстензитета, постављање исхода, избор метода и облика рада, средстава у раду и начин евалуације остварених промена, одређен је специфичностима развојних карактеристика и могућности ученика ометених у развоју, као и објективним условима и могућностима организовања васпитно-образовног рада  уз уважавање узрасних, развојних и индивидуалних карактеристика ученика.

skola4