logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Основно образовање

Настава за ученике у основном образовању организована је као разредна (од 1. до 4. разреда) и разредно-предметна (од 5. до 8. разреда).

Циљ образовно-васпитног рада у реализацији програмских садржаја основног образовања је да ученицима омогући свестран и свеобухватан развој, као и стицање неопходних знања и вештина у познавању објективне стварности и разумевању друштвених односа и промена.

Начин рада је одређен могућностима сваког ученика уз уважавање њихових узрасних, развојних и индивидуалних карактеристика. Настава се по потреби додатно индивидуализује односно прилагођава потребама ученика израдом индивидуалних образовних програма (ИОП).